Sekolah Tinggi Teknik Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (PERSERO)

Struktur organisasi di atas telah ditetapkan sebagai perangkat di Sekolah Tinggi Teknik – PLN.  Dengan di pimpin oleh Bapak Prof. Dr. Iwa Garniwa Mulyana K., MT sebagai ketua dan di bantu oleh keempat wakil ketua.